Opleidingen en trainingen voor de calamiteitenonderzoeker

U wilt zelfstandig een calamiteitenonderzoek uitvoeren of de calamiteitencommissie voorzitten. De opleiding tot calamiteitenonderzoeker biedt u de mogelijkheid om zich te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Theoretische kennis en oefenen van vaardigheden komen beiden uitvoerig aan bod.

Vraag GRATIS onze digitale brochure op!

Direct inschrijven voor de opleiding?

Let op: we hebben slechts beperkte plekken beschikbaar!

Aanmelden voor de opleiding Aanmelden voor een informatiebijeenkomst

Wat is Quasir Academy?

  • Onderdeel Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn
  • Ervaring sinds 1987 als detacheerder van klachtenfunctionarissen.
  • Gespecialiseerd in klachtenbemiddeling en calamiteitenonderzoek.
  • Professionele en bedreven trainers.

Bij alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy staat de onafhankelijkheid centraal.

Ervaringen van eerdere deelnemers

Bianca Kanters

"Na het volgen van de introductiebijeenkomst van Quasir weet ik het zeker: deze opleiding past precies bij wat ik nodig heb voor het vervullen van mijn rol als voorzitter van de calamiteitencommissie bij mijn organisatie. Tijdens de verschillende lesdagen wordt vervolgens niet alleen het proces van calamiteitenonderzoek en -rapportage behandeld maar is er ook aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ervaringen. Het lesprogramma wordt verzorgd door verschillende trainers met kennis en ervaring passend bij het thema van de lesdag. De lessen bestaan uit een prettige mix van theorie, praktijk, luisteren, doen en kijken. Met mijn opgedane kennis en ervaringen uit de opleiding heb ik inmiddels samen met commissieleden binnen en buiten mijn organisatie al verschillende calamiteitenonderzoeken mogen uitvoeren."

Irene Hermans

"Het volgen van de Quasir opleiding tot calamiteitenonderzoeker heeft me de mogelijkheid geboden een nieuw beroep te beginnen waar ik inmiddels met veel plezier en enthousiasme in werk. Een calamiteitenonderzoek is steeds opnieuw een uitdaging. Elk onderzoek is weer anders en vraagt zorgvuldigheid en vaak ook behoedzaamheid. Het is belangrijk dat zowel de cliënt zelf, of bij overlijden zijn familie zich gezien voelen in het onderzoek. Ook is het van belang dat het onderzoek voor de betrokken medewerker(s) niet meer schade oplevert dan al is geleden. Kijken naar het systeem rond de medewerker is daarbij van groot belang."

Jos van Garderen

“Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming”. Ik heb met het volgen van deze opleiding geleerd door je bij ieder calamiteitenonderzoek te blijven verbazen en niet op zoek te gaan naar de schuldvraag en de ernst van de calamiteit voor ogen te houden. De trainers van de Quasir Academy hebben mij geleerd om zo objectief mogelijk naar feiten te zoeken en waarde toe te voegen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij de betrokken instelling."

Vragen of aanvullend advies?

Heeft u vragen over onze opleidingen of introductiebijeenkomsten? Neem dan contact met ons op via onderstaande manieren, we staan u graag te woord!